Warrior Spirit

Systema - bojový a kondiční trénink v Praze


O nás

  Být klidný tváří v tvář protivenství,

odvážný v objevování,  

tvořivý namísto ničivého,  

hbitý ve chvílích omezení,  

pokorný v čase úspěchu,  

to je zažít svobodu těla, mysli a duše. 

 

 

Proč bojové kondiční cvičení?  

Cílem bojového kondičního tréninku je zůstat klidný a soustředěný v  obtížných situacích. Přesahuje to běžné tělesné posilování. Na tréninku  se učíme zpracovávat síly a tlaky, které na nás vyvíjí okolí.

Dokážeme zůstat v klidu a cítit se pohodlně, zatímco jsme vystaveni  útoku nebo když se dostaneme na hranici našich fyzických možností? To  jak reagujeme, často odráží naše chování pod tlakem v každodenním  životě, například ze strany partnera, rodiny či v pracovních situacích.  

Lekce a workshopy

Lekce bojového kondičního cvičení 

Lekce vycházejí z principů bojového umění Systema.  

Zlepšete si zdraví a kondici, odstraňte stres a omládněte pomocí unikátního dynamického cvičení, cviky jsou individuální i ve skupině. 

Semináře


Semináře nám dávají čas a prostor k osovojení principů Systemy. Měsíčně pořádáme tříhodinové semináře a několikrát do roka víkendové soustředění.

Lekce pro dospívající a děti 

Cvičení pro děti s bojovými prvky, které se zaměřuje na správné fungování těla a obsahuje hry vedoucí ke zvládání stresu, práci s dechem, zlepšování koordinace a rovnováhy.   

Galerie